Kursy maturalne - poziom podstawowy lub rozszerzony

Kursy maturalne są najczęściej kontynuacją toku kształcenia z języka obcego, rozpoczętego w szkole podstawowej (czasami nawet wcześniej). Kursy te nie tylko pogłębiają językową wiedzę uczestników, ale zawierają także elementy, przygotowujące uczniów do pierwszych egzaminów językowych. Mogą Państwo mieć pewność, że nasi wykwalifikowani i doświadczeni lektorzy - przygotują uczniów właściwie, a egzamin będzie przyjemnością nie stresem.

 

Cele naszych kursów jest:

•         Osiągnięcie przez uczniów co najmniej takiego poziomu zaawansowania, aby swobodnie porozumiewać się w danym języku w przyszłości,

•         Stworzenie uczniom warunków do jak najczęstszego ćwiczenia języka w prawdziwej konwersacji opartej na sytuacjach z życia codziennego, swoich zainteresowaniach i potrzebach,

•         Poza umiejętnością mówienia, rozwijanie pozostałych sprawności językowych z położeniem nacisku na rozumienie ze słuchu,

•         Doskonalenie akcentu i ćwiczenie właściwej wymowy,

•         Pokazanie słuchaczowi jak być samemu kreatywnym w procesie uczenia się,

 

Kurs maturalny

- to kurs przygotowujący do matury z języka obcego. Maturzyści mają do wyboru: poziom podstawowy lub poziom rozszerzony. Kursy maturalne mają na celu rozwijać cztery umiejętności językowe. Na zajęciach kursanci ćwiczą rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu czytanego. Nierozłącznym elementem zajęć są również trening leksykalno-gramatyczny, trening pisania oraz mówienia.

Zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 minut.